top of page

NOTATKI

MI CASA EN LA PALMA Inmobiliaria

Właściciel: Rafał Chmielewski

C/ La Rivera 11

38715 Puntallana / St. Cruz de Tenerife

 

NIE: Y2074986D

1. Treść oferty internetowej 
Autor zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autorowi można udowodnić działanie umyślne lub rażące zaniedbanie. 
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji. 
2. Odsyłacze i linki 
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez osoby odwiedzające jego stronę. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków odpowiednie strony, do których one prowadzą, nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość ani autorstwo stron, do których prowadzą odnośniki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za treści nielegalne, błędne lub niepełne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyłają linki, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków. 
3. Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych 
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione. 
4. Ochrona danych 
Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. 
5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności 
Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś przekierowany. Jeśli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części. 
Uwaga dotycząca odpowiedzialności: Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość linków zewnętrznych. Operatorzy stron, do których prowadzą odnośniki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. 
Jeśli nieumyślnie naruszyliśmy jakiekolwiek prawa autorskie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas pocztą elektroniczną.

MI CASA EN LA PALMA_KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA LA PALMIE.jpg
bottom of page