top of page

SPRZEDAŻ

Chcesz sprzedać swój dom, mieszkanie lub działkę budowlaną na La Palmie?

Jako kompetentny, niezawodny, certyfikowany i doświadczony partner oferujemy nasze wykwalifikowane usługi, aby z powodzeniem sprzedać nieruchomość na La Palmie.

Skorzystaj z naszych dobrych kontaktów z notariuszami, urzędami i naszego szerokiego portfolio wypłacalnych klientów krajowych i międzynarodowych, którzy chcą kupić nieruchomość na La Palmie. 

Jako sprzedający nieruchomość masz do czynienia z różnymi pytaniami, które z przyjemnością pomożemy Ci rozwiązać. Możliwe pytania to:

  • Jakie dokumenty są potrzebne w procesie sprzedaży?

  • Jak ustalić optymalną cenę sprzedaży?

  • Jakie kroki należy podjąć przed sprzedażą?

  • Jakie podatki i opłaty są związane ze sprzedażą?

  • W jaki sposób proces sprzedaży może przebiegać tak sprawnie, jak to tylko możliwe? 

Nie wahaj się zadać nam wszystkich pytań - jesteśmy tu dla Ciebie!

CHCIAŁBYŚ SPRZEDAĆ SWÓJ DOM.jpg
Nasze usługi sprzedaży nieruchomości w skrócie:

INSPEKCJA NIERUCHOMOŚCI

Dokonujemy oględzin nieruchomości i, w razie potrzeby, szacujemy wartość sprzedaży w oparciu o aktualną sytuację rynkową i nasze doświadczenie, w celu określenia optymalnej ceny za nieruchomość.

Niezbędny do dokonania rzetelnej wyceny jest również przegląd istniejących dokumentów dotyczących nieruchomości. (Możemy pomóc w uzyskaniu brakujących dokumentów - patrz poniżej).

 

PREZENTACJA: 

Sfotografujemy Twoją nieruchomość i oprócz zdjęć stworzymy zachęcający film sprzedażowy. Skupiamy się na zaletach nieruchomości - zawsze zwracając uwagę na to, co jest wyjątkowe i niepowtarzalne. 

Następnie piszemy atrakcyjną, szczegółową, informacyjną i uczciwą ekspozycję i prezentujemy Twoją nieruchomość na naszej stronie internetowej, naszym kanale YouTube i innych odpowiednich portalach nieruchomości, aby Twoja nieruchomość została jak najszybciej znaleziona przez grupę docelową, do której chcemy się wspólnie zwrócić.

 

MARKETING: 

Wdrażamy ukierunkowaną strategię marketingową dla Twojej nieruchomości, aby dotrzeć do potencjalnych nabywców bez przeszkód i wyróżnić Twoją nieruchomość na rynku nieruchomości. Podstawą jest zawsze marketing bezpośredni i nasza obszerna baza klientów, tj. naszych wstępnie zarejestrowanych potencjalnych nabywców, których informujemy natychmiast, gdy dostępna jest odpowiednia nieruchomość. 

Oprócz naszej stale aktualizowanej strony internetowej, używamy również filmów promocyjnych dla Twojej nieruchomości i pozyskujemy nowych klientów za pośrednictwem naszego kanału YouTube i prezentacji w mediach społecznościowych.

Ponadto zamieszczamy ogłoszenia w lokalnych mediach i umieszczamy tablice informacyjne na terenie nieruchomości.

WSPARCIE I DORADZTWO:

Jesteśmy osobiście dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą się pojawić i poprowadzić Cię przez każdy etap procesu sprzedaży nieruchomości, czyniąc go tak przyjemnym i bezwysiłkowym, jak to tylko możliwe, abyś mógł się zrelaksować i oczekiwać pomyślnego zakończenia.

W tym kontekście szczególnie ważna jest spójność i kompletność dokumentów. Chętnie pomożemy Ci w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, aby zapewnić Tobie i kupującemu maksymalne bezpieczeństwo i umożliwić pomyślne zakończenie sprzedaży.

 

Ważnymi dokumentami przy sprzedaży są np:

Escritura Pública de Compraventa

My i notariusz potrzebujemy istniejącej umowy kupna-sprzedaży w celu jasnego określenia prawa własności. 

Escritura Pública de Herencia

Jeśli odziedziczyłeś nieruchomość, my i notariusz potrzebujemy zaświadczenia o dziedziczeniu.

Wpis do księgi wieczystej (NOTA SIMPLE INFORMATIVA)

Jeśli nieruchomość jest zarejestrowana w księdze wieczystej, zwykle znacznie łatwiej jest ją sprzedać, zwłaszcza potencjalnym nabywcom, którzy potrzebują kredytu bankowego, ponieważ banki są zobowiązane do zażądania wpisu do księgi wieczystej. 

Nie ma jednak obowiązku wpisania nieruchomości do księgi wieczystej, jeśli nie jest ona obciążona hipoteką.

Kataster / badanie gruntów

Wymogiem prawnym jest, aby przy akcie notarialnym powierzchnia nieruchomości w katastrze i w księdze wieczystej lub w umowie sprzedaży nie różniła się o więcej niż 5%. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w przypadku Twojej nieruchomości, z przyjemnością skontaktujemy Cię z korzystnym rzeczoznawcą w celu zainicjowania korekty. Po znalezieniu nabywcy akt notarialny może zostać niezwłocznie poświadczony.

Deklaracja nowego budynku (Declaración de Obra Nueva) 

Czasami budynki na sprzedaż nie są zarejestrowane lub nie są zarejestrowane w całości. Rejestracja wszystkich części budynku jest jednak niezbędna do sprzedaży. 

Chętnie pomożemy w procesie legalizacji i zorganizujemy odpowiednich uprawnionych geodetów lub architektów. 

Certificado no espacio natural protegido

To zaświadczenie z właściwego urzędu miasta gwarantuje, że sprzedawana nieruchomość nie znajduje się na terenie rezerwatu przyrody. 

Dokument ten nie może być starszy niż sześć miesięcy w momencie sprzedaży. 

W przypadku, gdy nieruchomość znajduje się w rezerwacie przyrody, gmina ma prawo pierwokupu.

IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Przy sprzedaży należy udowodnić, że roczne podatki od nieruchomości / podatki gminne zostały zapłacone i że nie ma żadnych długów podatkowych.

PROCES SPRZEDAŻY KROK PO KROKU:

Po podjęciu przez potencjalnego nabywcę decyzji o zakupie nieruchomości, zalecamy stawienie się na spotkanie u notariusza wraz z nami i potencjalnym nabywcą w celu ostatecznego wyjaśnienia, czy istnieją jakiekolwiek kwestie ze strony notariusza, którymi należy się zająć z wyprzedzeniem, tak aby notariusz mógł następnie bezzwłocznie przygotować umowę kupna. Z naszego doświadczenia wynika, że takie wspólne spotkanie w kancelarii notarialnej stanowi dobrą podstawę do rozpoczęcia sprawnego procesu zakupu.

 

Umowa opcji zakupu (CONTRATO DE ARRAS):

Zalecamy podpisanie umowy opcji zakupu z potencjalnym nabywcą w każdym przypadku, nawet jeśli do zakupu ma upłynąć tylko rzekomo krótki okres czasu. Ustna obietnica zakupu złożona przez zainteresowaną stronę może bardzo szybko przerodzić się w odmowę. W przypadku umowy opcji zakupu, zobowiązanie staje się wiążące, również ze względu na zaliczkę, która ma zostać wpłacona na poczet ceny zakupu, zazwyczaj w wysokości 10%. Nigdy nie rezerwujemy nieruchomości bez depozytu.

Jako agent nieruchomości z przyjemnością wyjaśnimy, jak działa ta umowa i jakie ważne informacje zawiera.

Umowa opcji zakupu, często nazywana również umową przedwstępną, jest zawierana bezpośrednio między kupującym a sprzedającym. Jako agent nieruchomości sporządzamy tę umowę w sposób bezpieczny pod względem prawnym, pośredniczymy między Tobą a potencjalnym nabywcą we wszystkich pojawiających się pytaniach i życzeniach, a także tłumaczymy ją w razie potrzeby, tak aby dzięki tej umowie przedwstępnej i zaliczce w wysokości 10%, szczęśliwa sprzedaż była również gwarantowana bezpiecznie i płynnie.

W umowie opcji zakupu zapisywane są dane kupującego, dane sprzedającego, dane nieruchomości, kwota depozytu do zapłaty, a także termin opcji zakupu, a tym samym ostateczny termin spotkania notarialnego. 

Zasadniczo okres obowiązywania umowy opcji zakupu wynosi trzy miesiące - ale jest to negocjowalne między stronami. Zaliczka, którą należy wpłacić, wynosi zazwyczaj 10% ceny zakupu i jest należna po podpisaniu umowy opcji zakupu. 

Po podpisaniu umowy i wpłaceniu zaliczki nieruchomość jest zarezerwowana i nie może zostać sprzedana nikomu innemu. 

Jeszcze jedna uwaga: w przypadku, gdy potencjalny nabywca odstąpi od umowy lub nie stawi się na spotkanie u notariusza (bez przedłużenia umowy opcji) w uzgodnionym terminie, jego depozyt, a tym samym zakupiona opcja zakupu nieruchomości przepadnie. Oznacza to dla Ciebie, że możesz zatrzymać depozyt jako rekompensatę za stracony czas, a Twój dom może zostać odsprzedany. I odwrotnie, jeśli jako sprzedający wycofasz się ze sprzedaży, będziesz musiał zwrócić potencjalnemu nabywcy jego depozyt i ponownie tę samą kwotę jako rekompensatę.

 

SPOTKANIE Z NOTARIUSZEM:

Organizujemy spotkanie notarialne dla Ciebie i kupującego.

Sprawdzamy projekt aktu notarialnego sprzedaży (ESCRITURA DE COMPRAVENTA) pod kątem wiarygodności przed wizytą u notariusza, a następnie przesyłamy go do Ciebie, abyś mógł z wyprzedzeniem wyrobić sobie własną opinię.

Oczywiście będziemy również towarzyszyć ci podczas tego ostatniego etapu i pomożemy ci w tłumaczeniu, które może okazać się konieczne.

Notariusz jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie umowy sprzedaży i za obsługę prawną sprzedaży oraz zapewnia, że sprzedaż odbywa się zgodnie z prawem i przepisami. Poświadcza on podpisy obu stron podczas spotkania. 

Podczas spotkania u notariusza wszyscy właściciele muszą być zasadniczo obecni osobiście, wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości w celu podpisania umowy. Przedstawiciele mogą zostać wyznaczeni na podstawie pełnomocnictwa notarialnego (w języku hiszpańskim). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących udzielenia pełnomocnictwa, chętnie służymy pomocą.

Przy okazji: Sprzedajemy również z pełnomocnictwem w imieniu, dzięki czemu nie musisz podróżować. 

 

Wraz z podpisaniem ESCRITURA DE COMPRAVENTA, tj. podczas wizyty u notariusza, cena zakupu jest płacona w całości (pomniejszona o zaliczkę wpłaconą w trakcie CONTRATO DE ARRAS), a klucze do nieruchomości są przekazywane. 

Płatność ceny zakupu jest zwykle dokonywana podczas spotkania za pomocą przelewu bankowego online i przekazania potwierdzenia przelewu notariuszowi (który następnie dołącza to potwierdzenie do ESCRITURA DE COMPRAVENTA) lub poprzez przekazanie czeku bankowego z hiszpańskiego banku. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Pomożemy z wyprzedzeniem wyjaśnić wszelkie przeszkody.

 

PODATKI:

Poinformujemy Cię o aspektach podatkowych, które mogą być istotne przy sprzedaży nieruchomości, takich jak podatek od zysku, podatek od obniżenia ceny zakupu (Retención a cuenta) oraz podatek od wzrostu wartości gruntu (Plusvalía). 

W tym celu chętnie skierujemy Cię do doradcy podatkowego, abyś mógł sprzedać nieruchomość w sposób jak najbardziej korzystny z podatkowego punktu widzenia.

 

Ważne podatki, o których powinieneś wiedzieć:

 

Podatek od zysków (Impuesto sobre las Ganancias)

Podatek od zysku jest obliczany od osiągniętego zysku, który jest różnicą między ceną sprzedaży a pierwotną ceną zakupu nieruchomości. Wysokość podatku może wynosić od 19% do 24%, w zależności od różnych czynników, takich jak kwota osiągniętego zysku i osobista sytuacja podatkowa sprzedającego.

Istnieją jednak pewne okoliczności, w których sprzedający może być zwolniony z tego podatku. Na przykład, jeśli wpływy ze sprzedaży zostaną ponownie zainwestowane w zakup nowej nieruchomości w Hiszpanii. W takich przypadkach może zostać przyznane zwolnienie z podatku lub obniżka podatku.

 

Podatek u źródła (Retención a cuenta):

Jeśli jako sprzedający nieruchomość nie jesteś rezydentem do celów podatkowych w Hiszpanii, tj. jesteś uważany za "no residente fiscal", 3% kwoty zakupu zapłaconej Ci przez kupującego jest zazwyczaj potrącane i wpłacane do hiszpańskiego urzędu skarbowego na zasadzie pełnomocnictwa. Potrącone 3% zaliczki na podatek nie jest jednak ostateczną kwotą podatku, ale tymczasowym oszacowaniem / zaliczką. W zeznaniu podatkowym za kolejny rok należy ustalić rzeczywistą kwotę podatku i odliczyć ją od zapłaconych 3%. Jeśli potrącone 3% przekracza rzeczywisty należny podatek, otrzymasz zwrot różnicy z hiszpańskiego urzędu skarbowego. Jeśli rzeczywisty podatek jest wyższy niż potrącone 3%, musisz zapłacić różnicę z dołu.

 

Podatek od wzrostu wartości gruntu (Plusvalía):

Plusvalía to podatek pobierany przez gminę przy sprzedaży nieruchomości i dotyczy wzrostu wartości gruntu. Jest on zazwyczaj płatny przez sprzedającego. 

Zalecamy zwrócenie się do gminy przed sprzedażą.

NA CO KŁADZIEMY SZCZEGÓLNY NACISK: 

Gwarantujemy absolutną dyskrecję i poufność w obsłudze procesu sprzedaży. Udostępniamy Twoje dane osobowe i informacje wyłącznie potencjalnym nabywcom, którzy są poważnie zainteresowani Twoją nieruchomością.

Zawsze informujemy o postępach w procesie sprzedaży i regularnie informujemy o nowych wydarzeniach. 

Centralnym elementem naszej filozofii biznesowej jest otwarta, uczciwa i przejrzysta komunikacja.

 

Warunki pośrednictwa w zakupie nieruchomości:

Prowizja agencyjna: 3% ceny zakupu plus I.G.I.C. (Podatek VAT na Wyspach Kanaryjskich)

Połowa tej całkowitej prowizji w wysokości 3% (= 1,5% plus I.G.I.C.) jest płatna przy zawarciu umowy przedwstępnej (Contrato de Arras), druga połowa (= 1,5% plus I.G.I.C.) przy zawarciu notarialnej umowy kupna.

 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na osobiste spotkanie i dowiedzieć się więcej o naszych usługach. 

Z radością pomożemy Ci skutecznie sprzedać Twoją nieruchomość na La Palma!

 

Masz pytania lub chcesz sprzedać swoją nieruchomość

Zadzwoń do nas lub po prostu napisz przez WhatsApp, Telegram lub e-mail!

Tel: (+34) 646 40 58 49

Email: info@mi-casa-en-la-palma.com

 

MI CASA EN LA PALMA Inmobiliaria: Master en Agente Inmobiliario_Rafal Chmielewski
MI CASA EN LA PALMA Inmobiliaria: Experto Agente Inmobiliario_Rafal Chmielewski
bottom of page